یکی از نشانه های برند های معتبر ثبت آن در مراجع ذیصلاح تحت نام شخص حقوقی متولی آن برند می باشد که در این راستا و هدف حفظ منافع صاحبان برند و مصرف کنندگان محترم شرکت سپاهان الکترونیک سینا موفق به ثبت برند در حوضه کالاهای امنیتی گردید . 

 اپلینکس APLINEX در تاریخ 1398/10/22 موفق به دریافت گواهی ثبت علامت تجاری از مرکز مالکیت معنوی ایران گردید .