اپلینکس بعنوان اسپانسر ویژه درنمایشگاه IPAS 2021 حضورخواهد داشت . 

مقدم شما بازدیدکنندگان محترم را در غرفه A23 گرامی میداریم 

زمان  26 لغایت 29 مهر 1400 

مکان  تهران مصلی امام خمینی (ره) 

IPAS 2021