نرم افزار انتقال تصویر موبایل نسخه Android و ios انتشار یافت که از قسمت پشتیبانی سایت قابل استفاده است