در راستای حمایت از تولید ملی و بومی سازی محصولات امنیتی مورد استفاده در پروژه های دولتی در سال 1397  هیات مدیره شرکت سپاهان الکترونیک تصمیم به ساخت کارخانه جهت مونتاژ این رده محصولات گرفت و کلنگ ساخت آن در ابتدای سال 98 در فاز 3 منطقه ویژه اقتصادی پیام زده شد . 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر پایان پروژه ساخت و شروع خط تولید پس از یک سال بود که متاسفانه بعلت محدودیت های به وجود آمده از بیماری کرونا و عدم وجود و تهیه به موقع مصالح در بازار ، اتمام پروژه ساخت طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش نرفته و به تعویق افتاد  که به فضل و امید خداوند ممنان تا پایان تابستان سال 1400 به پایان خواهد رسید .